Disclaimer

www.snijdersenco.nl is eigendom van Corrine Snijders-Caspers.

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan om deze voor commerciële doeleinden openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Bij de samenstelling van de inhoud is uiterste zorg besteed. Toch blijft het mogelijk dat deze op sommige punten onvolledig of onjuist is. Aan de informatie die op deze site getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Informatie op de site kan door snijders Consultancy worden gewijzigd zonder aankondiging of verplichting. Snijders Consultancy is niet aansprakelijk voor onjuistheden, onvolledigheden, misbruik door derden of handelingen op grond van de inhoud van deze website en sluit derhalve alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.